ARTICLES SOBRE JOAN F. MIRA
   03/2005
   Rafael Roca La redempció de Vicent Blasco Ibáñez (Serra d’Or)
11/11/2004
   Joan Josep Isern Blasco, l’homenot: un valencià universal (Avui)
31/10/2004
   Ester Pinter “Blasco Ibáñez va ser una combinació d’escriptor popular, estrella mediàtica i personatge públic” (Avui Diumenge)
30/10/2004
   Sergi Doria Entre Valencia y Hollywood (Abc)
21/10/2004
   Ramir Reig L’ascensió de Blasco a la glòria (El País/Quadern [CV])
      2004
   Joan F. Mira La prodigiosa història de Vicent Blasco Ibáñez (Alzira: Bromera)