'l' ORDER BY any DESC, mes DESC, dia DESC "); } ?> ""){ $font=" (".$font.")"; } if ($dia<>"" AND $mes <>"") { $data=$dia."/".$mes."/".$any; } elseif ($dia =="" AND $mes <>"") { $data="   ".$mes."/".$any; } elseif ($dia=="" AND $mes==""){ $data="      ".$any; } echo " "; if ($pujar!="SI"){ echo""; } else { echo""; } } ?>
ARTICLES SOBRE JOAN F. MIRA
".$data."
   ".$nom." ".$cognoms."".$titol." ".$dins.$font."
".$titol." ".$dins.$font."